Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė ar įmonės duomenys, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas naudojami derinti užsakymo vykdymo ir su jais susijusių dokumentų pateikimo klausimus.
Slapukai (angl. Cookies) naudojami kokybiško naršymo, krepšelio formavimo, užsakymo pateikimo užtikrinimui bei statistinių duomenų apie lankytojų srautus fiksavimui.

Toliau pateiktos ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS apibrėžia duomenų valdymą:

1.Sąvokos
1.1. Duomenų gavėjas ir svetainės www.zolynunamai.lt operatorius (toliau – Valdytojas) yra Rasos Buslavičienės individuali veikla pagal pažymą Nr. 370356, elektroninio pašto adresas – rasa@zolynunamai.lt.
1.2. Užsakovas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, užsakęs Valdytojo prekių ir paslaugų.
1.3. Lankytojas – bet koks fizinis asmuo naršantis svetainėje informacijos rinkimo ar pažinimo tikslais.
1.4. Slapukai (angl. cookies) – maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalius identifikacijos numerius, kurie yra perduodamas iš svetainių į lankytojo naršyklę (kompiuterį ar išmanųjį telefoną) jų veiklos stebėjimui pačioje svetainėje ir internete.
1.5. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Valdytojas tvarkydamas Užsakovo asmeninius duomenis.
2.Bendrosios nuostatos
2.1. Užsakovo ir Lankytojo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.
2.2. Užsakovo ir Lankytojo duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.
3.Asmens duomenų tvarkymas
3.1. Užsakovas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
3.2. Užsakovas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką rasa@zolynunamai.lt . Tokiu atveju Valdytojas per 2 darbo dienas turi įgyvendinti užsakovo prašymą.
3.3. Valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno www.zolynunamai.lt Užsakovo teisę į privatumą. Valdytojas renka ir naudoja Užsakovo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) prekių arba paslaugų užsakymų įgyvendinimui ir su šiuo užsakymu susijusiu informavimu iki kol užsakymas bus įvykdytas arba jis bus atšauktas (neaktualus).
Visais kitais atvejais ilgiau tam tikri Užsakovo asmens duomenys gali būti fiksuojami ir išlikti Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka išrašomuose dokumentuose (pvz. apskaitos).
3.4. Valdytojas įsipareigoja neatskleisti Užsakovo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus būtinuosius duomenis, reikalingus sklandžiam prekių pristatymui kai su  Užsakovu yra aptartas ir suderintas konkretus pristatymo tarpininkas. Visais kitais atvejais Užsakovo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos  teisės aktų numatyta tvarka ir  Lietuvos Respublikos institucijoms pareikalavus.
4.Slapukų (angl. cookies) naudojimas
4.1. www.zolynunamai.lt slapukų naudojimo tikslai:
4.1.1. Būtinieji slapukai naudojami užsakymo krepšelio formavimui bei kokybiško naršymo užtikrinimui.
Atsisakius šių slapukų (pvz. naršyklės nustatymuose) kai kurios interneto svetainės www.zolynunamai.lt funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.
4.1.2. Svetainės lankymo statistiniams duomenims stebėti siekiant gerinti svetainės turinio ir paslaugų kokybę.
4.2. Jokie asmeniniai www.zolynunamai.lt  Užsakovų/Lankytojų duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.
5. Taisyklių keitimas
5.1. Valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas www.zolynunamai.lt interneto svetainėje.
5.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto svetainėje www.zolynunamai.lt.
5.3. Jeigu Užsakovas /Lankytojas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.
5.4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Užsakovas/Lankytojas ir toliau naudojasi interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad  sutinka su naująja Taisyklių redakcija.
6.Informacijos pateikimas ir perdavimas
6.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Valdytojui pateikiami elektroniniu paštu rasa@zolynunamai.lt .
6.2. Atsakymą Valdytojas pateikia elektroniniu paštu iš kurios gauta užklausa.